สพป.นศ.๑ ร่วมกิจกรรมยุทธศาสตร์ดอกไม้ ๖๕ ล้าน บานสะพรั่งโครงการประชารัฐร่วมใจ

883855.JPG

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ บุคลากรสพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ร่วมกิจกรรมยุทธศาสตร์ดอกไม้ ๖๕ ล้าน บานสะพรั่ง โครงการประชารัฐร่วมใจ เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยโดยสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อให้การออกเสียงประชามติของประชาชนในจังหวัดเป็นไปตามกฎหมาย เรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม นายประหยัด อนุศิลป์ ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำทีมผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ปั่นจักรยานรณรงค์การไปใช้สิทธิในการลงประชามติ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น กิจกรรมปั่นจักรยานออกจาก สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านชุมชนท่าวัง ถึงศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช มีทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และในเวลา ๑๐.๐๐ น ศาลากลางจังหวัดจัดการเสวนา” ๗ สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่งคง”ออกเสียงประชามติ”ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม มีครู กและเชิญนักการเมืองร่วมอภิปราย มีประชาชนร่วมรับฟังประมาณ ๕๐๐ คน จนถึงเวลา ๑๒.๐๐ น

05 สิงหาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: