การประกวดคัดเลือกโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สพป.มหาสารคาม เขต ๓

879983.JPG

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต 3 นายปัญญา สาระกุมาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรมจริยธรรม และการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้สถานศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยใช้กระบวนการโครงงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีและคนเก่ง อีกทั้งเป็นการคัดเลือกโครงงาน เพื่อเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประกวดในระดับกลุ่มจังหวัด โดยมีกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขับเคลื่อนกิจกรรม และคณะกรรมการประกอบด้วย นายอานิน สุขขณะล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นายชยานนท์ มูลพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเม็ก, นางผอบทอง คำชาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว, นางหงส์สา ดวงจันทร์โชติ ครูโรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ และนางเพ็ญพร ภักดีภัทรกุลชัย ครูโรงเรียนบ้านขามเปี้ย

โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมประกวด จำนวนทั้งสิ้น 7 โรงเรียน 9 โครงงาน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 7 โครงงาน และระดับมัธยมศึกษา 2 โครงงาน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ, โรงเรียนบ้านกระบากวิทยาคาร, โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง, โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า, โรงเรียนอนุบาลชื่นชม, โรงเรียนบ้านวังกุง และโรงเรียนบ้านกุดรัง

ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559 เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดในระดับกลุ่มจังหวัด ดังนี้

– ระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ ชื่อโครงงาน “น้องพี่ทำดี ร่วมกัน”

– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง ชื่อโครงงาน “จิตอาสา สานรัก สานใจ ห่วงใยน้องเรา” ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/ข่าว

ณัฐพล คุ้มวงศ์ นักวิชาการศึกษา : แหล่งข่าว

26 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: