ยะลา เขต ๑ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรงานมหกรรมวิชาการ และการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี ๒๕๕๙ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

877600.JPG

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรงานมหกรรมวิชาการ และการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี ๒๕๕๙ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

การจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ เข้าร่วมการแข่งขันในงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ จำนวน ๑๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมบรรยายธรรมเป็นภาษามลายู, เล่าเรื่องจากภาพเป็นภาษาไทย , เล่าเรื่องจากภาพเป็นภาษาอังกฤษ , ขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู, การท่องจำอัล-กุรอาน , การคัดอาหรับแบบสร้างสรรค์, การวัดภาพจากเรื่องที่กำหนด, การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ , การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง , การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ , การจัดสวนถาด และกิจกรรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมการนำเสนอ(presentation)

16 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: