เตรียมความพร้อมทางภาษาสู่ประชาคมอาเซียน

877218.JPG

ในวันที่ 15 ก.ค. 59 เวลา 9.00 น. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมการแข่งขันภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 59 โดยคุณครูจากโรงเรียนในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 ของรัฐบาล เอกชน และคณะศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม 35 คน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถ.ไกรเพชร อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อเตรียมการในการดำเนินการจัดการแข่งขันนักเรียนในระดับเขตพื้นที่ 3 รายการ คือการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)การแข่งขันการเล่านิทาน ( Story Telling)และการแข่งขัน (Multi Skills Competition) เพื่อคัดเลือกหาผู้ชนะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศต่อไป

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.ราชบุรี เขต 1 รายงาน

15 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: