หน่วยงาน สพป. ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง” เสริมเป็นวิชาชีพ

875775.jpg

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง” สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เรียนวิชาเสริมที่เป็นวิชาชีพ และจัดการศึกษาให้เป็นการพัฒนากำลังคนตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ได้ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัด ได้จัดทำโครงการ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ” มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๑๓๖ คน กิจกรรมในการอบรมครั้งนี้ มีการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง ได้แก่ ๑.พานพุ่มสักการะ ๒.กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ๓.บายศรี โดยมี นางสาวสุภัคสิริ อ้นแพ ครูชำนาญพิเศษ โรงเรียนคงทองวิทยา จังหวัดนครปฐม และมีนางสาวปราณีย์ เอกมอญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการ…

สพป.ปัตตานี เขต 3 รับสมัครธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)

875726.jpg

วันนี้ (11 ก.ค. 2559) สพป.ปัตตานี เขต 3 รับสมัครเป็นวันแรกของการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างชั่วคราวแบบรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3 จำนวน 4 อัตรา โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ธุรการ และเหมาะสมกับพื้นที่ที่ไปปฏิบัติงาน อัตราว่างที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านป่าไหม้ / บ้านโคกนิบง / บ้านปลักแตน อัตราว่างที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านบาเลาะ / บ้านจ่ากอง / บ้านช่องแมว ตำแหน่งว่างที่ 3 ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านโตะบาลา / บ้านปายอ และตำแหน่งว่างที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านสือดัง / บ้านบาโงมูลง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 17 ก.ค. 2559 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ สพป.ปัตตานี เขต 3 และจะดำเนินการสอบแข่งขัน ภาค ก ในวันเสาร์ ที่ 23 ก.ค. 2559 ภาค ข ในวันอาทิตย์ ที่ 24 ก.ค. 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ทางเว็บไซต์เขตพื้นที่ฯ http://www.pattani3.go.th หรือเฟสบุ๊ค “ประชาสัมพันธ์ ปัตตานี สาม”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: