สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงนาม MOU ร่วมกับศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๑ (พิจิตร) ในการขอใช้พื้นที่ค่ายลูกเสือจังหวัด

873686.JPG

4 กรกฎาคม 2559 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในการลงนามข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้พื้นที่ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ กับ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) เพื่อการขอใช้พื้นที่ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นสถานที่ตั้งสำนักงานชั่วคราว และบ้านพักของทีมงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนเป็นสถานที่จัดเก็บเครื่องจักร โดยขอใช้พื้นที่ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จโครงการ โดยมี นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการใช้พื้นที่ บริเวณค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงนามร่วมกับ นายมานพ อินทร์ทอง ผู้แทนศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ณ ห้องประชุมลางสาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยกระทรวงคมนาคม ได้อนุมัติงบประมาณ 400 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดสี่แยกวังสีสูบ ต.งิ้วงาม

อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ และบรรจุแผนงบประมาณผูกพัน 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 เนื่องจากสี่แยกดังกล่าว มีการจราจรคับคั่ง ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล เพราะเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางขึ้นสู่จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมอบให้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ดำเนินงานสร้าง

กรรณิกา : ข่าว/สายันต์ : ภาพ /ธราเทพ : รายงาน

04 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: