สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และประธานเครือข่ายโรงเรียน

873923.JPG

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และประธานเครือข่ายโรงเรียน ณ ห้องประชุม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ซึ่งกลุ่มนโยบายและแผนนำโดย นายนพดล โพธิ์งาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3และคณะ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ให้สอดรับและสอดคล้องกับรายงานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และการพิจารณาปรับแก้ระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ว่าด้วยการบริหารเครือข่ายโรงเรียน พ.ศ.2553 และร่างระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ว่าด้วยเครือข่ายโรงเรียน

05 กรกฎาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: