สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สกลนคร เขต ๓ ศึกษาดูงาน KRS, AIS และระบบควบคุมภายในหน่วยงาน

871826.JPG

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมโกสัมพี นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 มอบหมายให้ นายประสพสุข หีบแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ให้การต้อนรับคณะบุคคลจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดยนายศิริพงษ์ มาดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมาศึกษาดูงาน โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องระบบบริหารจัดการที่ดี และการรายงานผลผ่านระบบ ICT เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

โดยการมาครั้งนี้ได้นำคณะบุคลากรในกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย จำนวน 22 คน ดูงานระบบการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และ (ARS) และระบบควบคุมภายในหน่วยงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อคิดเห็นซึ่งกันและกันตามกลุ่มต่าง ๆ

นายศิริพงษ์ มาดี รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เปิดเผยว่า เนื่องจาก สพป.มหาสารคาม เขต 3 มีจุดเด่นด้านการเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีระบบบริหารจัดการ KRS และ ARS และระบบควบคุมภายในอยู่ในระดับต้น ๆ ของประเทศ และการนำเสนอข้อมูล มีการกรอกข้อมูลลงใน KRS และ ARS ทันตามกำหนดเวลา โดยได้มีการประชุมชี้แจงจำนวน 2 ครั้ง ได้รับคำแนะนำในการพัฒนางาน เพื่อนำไปพัฒนางานต่อไป

ทางด้านนางพิศมัย พาณิชย์กุลโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.มหาสารคาม เขต 3 เปิดเผยว่า เคล็ดลับในการทำงาน สพป.มหาสารคาม เขต 3 ไม่เพียงแต่ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินงานในระบบเท่านั้น หากแต่ยังมีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกกลุ่ม/หน่วยมีส่วนร่วมในการปฏิบัติที่ดีอีกด้วย ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/ข่าว

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1744976002438638&type=1

30 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: