สพป.นศ.๑ ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน

870847.JPG

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายวัฒสัน สร้างดำรงคุณ รอง.ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยเชิญผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน คณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ นักเรียนของโรงเรียนเข้าประชุมวางแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีประเด็นดังนี้ เช่นท่านมีความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานและผลกระทบในประเด็นเหล่านี้อย่างไร

๑.นโยบาย แนวปฏิบัติและวิธีการในการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๑.๑การรับนักเรียนห้องพิเศษ และการเก็บค่าใช้จ่ายห้องเรียนพิเศษ

๑.๒.การนำผลคะแนน O-NET ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ

๑.๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ร้อยละ ๒๐ ซึ่งซ้ำซ้อนกับการใช้จบการศึกษาอยู่แล้ว ร้อยละ ๓๐

๒. ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ผลสรุปประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ เป็นที่น่าพอใจ//จรวยพร อัตปัญญา /ภาพ ข่าว

28 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: