สพป.สุโขทัย เขต ๒ คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับประเทศในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙

865779.JPG

สพป.สุโขทัย เขต 2 คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับประเทศในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559

+++ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทยของนักเรียนทุกระดับชั้น โดยเน้นกิจกรรมด้านกระบวนการคิดและเขียน เช่น กิจกรรมเขียนเรียงความ การแต่งกลอนสี่ กลอนสุภาพ การอ่านเอาเรื่อง การคัดลายมือ และ การเขียนตามคำบอก ณ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก (คุ้งวารีวิทยา) อำเภอสวรรคโกล เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าทำการแข่งขันในระดับประเทศ ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ระหว่างวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2559 …..(ประชาสัมพันธ์…ภาพ/ข่าว)

16 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: