สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ส่งมอบกิจการงานของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัด

865074.JPG

**นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ทำพิธีส่งมอบกิจการงานของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 8 แห่ง ให้นายสุริยะ จิตรพิไลเลิศ ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2559 เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอชน ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 **จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสถานศึกษาเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา จำนวน 8 แห่ง คือ 1) วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า 2) วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการฉะเชิงเทรา 3) วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ 4) วิทยาลัยเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 5) วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ 6) วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธิ์ 7) วิทยาลัยเทคโนโลยีวิถุีอิสลาม 8) วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม **วัตถุุประสงค์ในการโอนกิจการงานสถานศึกษาเอกชนให้คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด ก็เพื่อให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น ดังนั้น สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน จึงได้จัดพิธีมอบกิจการงานสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทราขึ้น ณ ห้องประชุมเมืองฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559

15 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: