สพป.นครสวรรค์ เขต ๑จัดพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

864698.jpg

สพป.นครสวรรค์ เขต 1 จัดพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พุทธอุทยานนครสวรรค์ ช่วงแรกพระเทพปริยัติเมธี ดร.เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง วัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ได้แสดงสัมโมทนียกถา หลักธรรมในการปฏิบัติตนและในการปฏิบัติงาน นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จากนั้นได้มอบโล่และเกียรติบัตร ให้กับโรงเรียน และข้าราชการครู ที่อบรมหลักสูตร TEPE online ครบทุกหลักสูตร และเป็นผู้เรียนสูงสุด 100 อันดับแรกของภาคกลาง รางวัลชนะเลิศห้องสมุดส่งเสริมการอ่านดีเด่น รางวัลการประเมินส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน ประจำปี 2559 โรงเรียนและข้าราชการครูที่ทำให้ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 3 ด้าน ในการสอบ NT สูงกว่าระดับประเทศ และโรงเรียน นักเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ย รวม 5 กลุ่มสาระ สูงกว่าระดับประเทศ ทั้งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 และพบเพื่อนครู ชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ ของ สพฐ. และ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ในปีการศึกษา 2559 นายสุจินต์ ดาววีระกุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์ ชี้แจงเรื่องการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นเพิ่มเติม และนายบุญชอบ โตคำ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ได้ชี้แจงการพัฒนางานวิชาการ และแนวทางการบริหารงานบุคคล มีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมกว่า 1,500 คน ( 11 มิ.ย.59) ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

14 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: