การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

864457.JPG

นายนิพนธ์ สาธิตสมิตพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ (กศจ.ชัยภูมิ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กศจ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยมีนายอรรถพล ตรีตรอง ศึกษาธิการภาค 14 รองประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมฯ นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เป็นกรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การขอความเห็นชอบกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา,ขออนุมัติรวมบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กศจ.ชัยภูมิ ,ขออนุมัติเลื่อนระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น,ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ให้ดำรงตำแหน่งว่าง เป็นต้น

13 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: