สพป.สิงห์บุรี พัฒนาครูสุขศึกษาและพลศึกษาในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้กับนักเรียน

863926.jpg

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. นายนิกูล จิตรบรรพต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรม ปฏิบัติการพัฒนาครูสุขศึกษาและพลศึกษาในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้กับนักเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูสุขศึกษาและพลศึกษาให้เข้าใจความหมายของทักษะชีวิต องค์ประกอบตัวชี้วัดพฤติกรรมทักษะชีวิตและแนวทางการเสริมสร้างทักษะชีวิต ให้เข้าใจวิธีการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน และให้สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาความรุนแรง ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร ปัญหาติดเกมและสื่อออนไลน์ได้ ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนเป้าหมายตามฐานระบบข้อมูล NISPA จำนวน 23 คน และครูผู้สุขศึกษาและพลศึกษาสมาชิกชมรมวิชาชีพเพื่อการพัฒนาครู จำนวน 30 คน รวมเป็น 53 คน ใช้เวลาในการอบรม 2 วัน โดย นายวิจิตร บัวใหญ่ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.สิงห์บุรี

11 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: