ปลูกป่าเศรษฐกิจ เฉลิมพระเกียรติฯ ประชารัฐร่วมใจ โรงเรียนบ้านวังธน สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒

863409.jpg

..++เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านวังธน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 โดยนายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ จัดโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจเฉลิมพระเกียรติ ประชารัฐร่วมใจ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

..++โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ เฉลิมพระเกียรติ ประชารัฐร่วมใจ โดยมีนายสุวัฒน์ รัตนพันธ์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 พร้อมด้วยนายอุดม รอบคอม ปลัดหัวหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนาอำเภอทุ่งสง (ปลัดอาวุโส) และนายถาวร วงษ์แก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

..++นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังธน กล่าวว่า โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ เฉลิมพระเกียรติ ประชารัฐร่วมใจ โดยการปลูกปาล์มน้ำมัน จำนวน 170 ต้น ในพื้นที่ของโรงเรียน เพื่อเป็นการใช้พื้นที่ของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและเมื่อปาล์มเจริญเติมโตขึ้นจะมีผลผลิตในการส่งเสริมสนุนในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

..++ นายสุวัฒน์ รัตนพันธ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 กล่าวว่า การปลูกสวนป่าเศรษฐกิจ เฉลิมพระเกียรติ ประชารัฐร่วมใจ ซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่จะสร้างเศรษฐกิจในกับหน่วงงานองค์กร และประชาชน โดยเฉาพะโรงเรียนบ้านวังธน ถึงแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนกว่า 70 คน ภายใน 4-5 ปี ข้างหน้า โรงเรียนก็จะสามารถพึ่งตนเองได้ และสามารถแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในเรื่องอุปกรณ์การเรียน ของนักเรียนเอง ถือได้ว่าเป็นการสร้างฐานเศรษฐกิจในระยะยาว เพราะสวนป่าเศรษฐกิจ เฉลิมพระเกียรติ ประชารัฐร่วมใจ ที่ทุกคนช่วยกันปลูก ช่วยกันดูแลรักษา เพื่อลูก หลานของตนต่อ ๆ ไป

10 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: