ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดงาน “เกียรติยศเราสร้างเองได้ ก้าวต่อไป คุณธรรมค้ำคูณคุณภาพ” สพป.ขอนแก่น เขต ๕ ประกาศเกียรติยศครูผู้มีผลงานดีเด่น

861960.JPG

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เกียรติยศเราสร้างเองได้ ก้าวต่อไป คุณธรรมค้ำคูณคุณภาพ” สพป. ขอนแก่น เขต 5 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมอบเกียรติบัตรให้แก่ ครูและโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5 ที่มีผลการพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับดีเด่นในด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET และ NT ที่มีผลคะแนนยอดเยี่ยมและที่มีการพัฒนาตนเอง รวมถึงด้านศิลปะและทักษะต่างๆ ที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติและระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในโอกาสนี้ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ ยังได้บรรยายพิเศษ “พบปะเพื่อนครู” และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานดีเด่นของ สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครู ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5 พร้อมได้สร้างความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้แก่ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคนได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางเดียวกันต่อไป โดยมีนายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ ผอ. สพป.ขอนแก่น เขต 5 พร้อมคณะครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5 รวมทั้งสิ้น 3,500 คน ให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยายอย่างพร้อมเพรียง

07 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: