โรงเรียนบ้านธารชะอม สพป.สุโขทัย เขต ๒ รับรางวัลชนะเลิศ และ รางวัลชมเชย การประกวดคลิปวีดีโอ เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ

860910.jpg

โรงเรียนบ้านธารชะอม สพป.สุโขทัย เขต 2 รับรางวัลชนะเลิศ และ รางวัลชมเชย การประกวดคลิปวีดีโอ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ”

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านธารชะอม อำเภอทุ่งเสลี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 รับรางวัลชนะเลิศ และ รางวัลชมเชย ในการแข่งขัน การประกวดคลิปวีดีโอในหัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” ซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ได้จัดอบรมให้กับเด็กนักเรียน และจัดประกวดการจัดทำคลิปวีดีโอ โดยฝีมือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในหัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” ซึ่งโรงเรียนบ้านธารชะอม ได้รับ 2 รางวัลประเภททีม คือ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ด.ช.วรวิทย์ ชูขันธ์ , ด.ช.ศรราม หมื่นสิน, ด.ช.เทียนชัย อาสมาน และ รางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ช.ณัฐพนธ์ ทองริต , ด.ช.นพรัตน์ สทานวัตร, ด.ช.เจริญ อาสาสมัคร ฝึกสอนโดย อาจารย์เพชร ลาวจันทร์…(โรงเรียนบ้านธารชะอม…ภาพ/ประชาสัมพันธ์….ข่าว)

03 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: