สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรม ๕ ส. Big Cleaning Day

860669.JPG

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day นายเรวัฒ ชมพูเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี กล่าวรายงาน มีกิจกรรมดังนี้ การบรรยายการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลสิงห์บุรี ดร.เบญจพร ผ่องกำพันธุ์ หัวหน้างานห้องคลอด โรงพยาบาลสิงห์บุรี การนำเอาค่านิยมองค์กร จิตดี ทีมดี มีความรับผิดชอบ ไปสู่กิจกรรม 5 ส. โดย นายสุวรรณชัย ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พิธีประกาศเจตนารมย์และพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ให้กลุ่มต่าง ๆ โดย นางสาววารุณีย์ บุญคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และลงมือปฏิบัติ

02 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: