สทศ.ปรับคะแนนโอเน็ตม.๖ใหม่ประกาศ๔มิ.ย.นี้

สทศ. ปรับคะแนนโอเน็ตม.6 หลังพบเฉลยข้อสอบผิด เตรียมประกาศผลคะแนนปรับใหม่ 4 มิ.ย.นี้ ยันผลสอบที่ถูกต้องทันประกาศแอดมิชชั่นส์ 5 มิ.ย.

hijjiakiajbjadk99ibgb.jpg

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)(องค์การมหาชน) กล่าวว่า ตามที่สทศ.ได้เปิดเผยข้อสอบและเฉลยคำตอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจัดสอบเมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมานั้น ซึ่งทางสทศ.ได้มีการตรวจสอบข้อสอบอีกครั้ง พบว่า วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีข้อสอบจำนวน 1 ข้อ นั่นคือ ข้อที่ 88 จากแบบทดสอบตามที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สทศ. เกิดข้อผิดพลาด เนื่องจากมีคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 2 คำตอบ โดยคำตอบละ 1 คะแนน ซึ่งจากเดิมเฉลยคำตอบคือตัวเลือกที่ 4 และ 5 แต่คำตอบที่ถูกต้อง ต้องเป็นตัวเลือกที่ 3 และ 4 ทั้งนี้ สทศ.จึงได้ทำการตรวจกระดาษคำตอบและปรับคะแนนใหม่ให้ถูกต้อง รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่า จากการเฉลยข้อสอบผิดพลาด ส่งผลให้มีผู้เข้าสอบบางคนได้คะแนนเปลี่ยนแปลงคิดเป็น 1 คะแนน ดังนี้ จากจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 423,519 คน มีผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้น จำนวน135,514 คน คะแนนลดลง 131,292 คน และคะแนนคงเดิม 156,713 คน ซึ่งทาง สทศ.จะประกาศผลคะแนน โอเน็ต O-NET ม.6 วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่มีการปรับใหม่ในวันที่ 4 มิถุนายน 2559 เวลา 16.00 น. โดยนักเรียน ผู้เข้าสอบสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-217-3800 อย่างไรก็ตาม สทศ. ได้ประสานขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ในการนำผลสอบที่ถูกต้องไปใช้ในการประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (แอดมิชชั่นส์) ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: