สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับมอบนโยบายยกระดับการอ่านออกเขียนได้และ O-NET

860400.JPG

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชารัฐร่วมคิดแก้ไขให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ในพื้นที่ชายแดน และให้เกียรติบรรยายพิเศษ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายบุญรักษ์ ยอดเพชร กล่าวรายงานและมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการอ่านออกเขียนได้ นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวบรรยายสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกรรมการสถานศึกษา ร่วมประชุมสัมมนาเพื่อรับนโยบาย ณ หอประชุม บุญชู ตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน+++ ธีรธิดา พรหมมาแบน ข่าว/รัตนศักดิ์ หน่อเมือง ภาพ++++++

02 มิถุนายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: