พิธีมอบกิจการสถานศึกษาเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา

859416.JPG

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 59 เวลา 9.00 น.มีพิธีลงนามและมอบกิจการสถานศึกษาเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1และ เขต 2 จำนวน 5 แห่งในจังหวัดราชบุรีให้แก่ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เป็นผู้ดูแล ตามนโยบายและคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมตะนาวศรี ชั้น 4 อาคารทวารวดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี โดยมี ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ นายประสงค์ แย้มศิริ รองผู้อำนวยการ สพป.ราชบุรี เขต 2 เป็นผู้แทนลงนามในพิธีมอบกิจการสถานศึกษาเอกชนในระบบอาชีวศึกษาที่เคยดูแลมอบให้กับ ดร.สุพล ดนตรีสวัสดิ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อดูแลแทน โดยมีผู้มีเกียรติซึ่งเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา อาชีวศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานอาชีวะท้งภาครัฐและเอกชน มีความเชื่อมต่อและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สถานศึกษาเอกชนที่มอบการดูแลครั้งนี้เป็นสถานศึกษาที่ดำเนินการเกี่ยวกับอาชีวะจำนวน 5 แห่งได้แก่ ร.ร.ราชบุรีบริหารธุรกิจ, ร.ร.ดรุณาพาณิชยการราชบุรี,ร.ร.ดรุณาโปลีเทคนิค,ร.ร.ดอนบอสโก อ.บ้านโป่ง,ร.ร.บ้านโป่งบริหารธุรกิจ

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์สพป.ราชบุรี เขต 1 รายงาน

31 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: