สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ธุรการในโรงเรียน

858113.jpg

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ โดยมี นายมณฑล วัฒนศฤงคาร รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ,นายวิชัย โกซิน ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ฯ และ นายสมร ดาราย ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมกันพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ วิสัยทัศน์ของเจ้าหน้าที่ธุรการในสถานศึกษา ให้มีความทันสมัย สอดรับกับเทคโนโลยี พร้อมกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งต้องมีการบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เข้ากับสถานการณ์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงาน และผู้เข้ารับการอบรมทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาศักยภาพการทำงานของตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่ประสิทธิภาพความสำเร็จขององค์กรต่อไป ….อ่านข่าวนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ทาง http://www.prachin1.go.th/e-news/ReNews.php?reNews=298

26 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: