การจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัยนักเรียน

857713.jpg

.ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 และคณะ พร้อมด้วย นางนวลใย นิลบรรพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย และคณะครู เข้าพบเลขาธิการคณะกรรมการการสึกษาขั้นพื้นฐาน นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสที่ สพฐ.ได้คัดเลือกโรงเรียนประจวบวิทยาลัยเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัยนักเรียนแบบญี่ปุ่น โดยให้ดีไซน์รูปแบบของการจัดกิจกรรมและเขียนโครงการสร้างให้เชื่อมโยงกับกิจกรรม ทั้งนี้ เน้นให้เด็กไทยมีวินัย

..และวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ว่า ที่ ร.อ.วิสาร ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ร่วมประชุมกับคณะครูโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เรื่อง การเสริมสร้างวินัยนักเรียน โดยใช้ระบบการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้คัดเลือกให้โรงเรียนประจวบวิทยาลัยเป็นโรงเรียนต้นแบบการเสริมสร้างวินัยนักเรียน

25 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: