สพม.๖ ร่วมฟัง” นายกพบเพื่อนครู”

854306.JPG

เมื่อวันที่13 พฤษภาคม 2559 นายเชลร์ โพธิมากูล และ นายสิทธิชัย เวศสุวรรณ รอง ผอ.สพม. นำข้าราชการครูในสังกัด สพม 6 (จังหวัดฉะเชิงเทรา) ร่วมประชุมทางไกล “นายกรัฐมนตรีพบครู” เพื่อรับทราบนโยบายในการบริหารจัดการศึกษา ณ หอประชุมชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 810 คน โดย นายอนุกุล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฯ ในการร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดและ นายทวีป ฉิมไทย รอง ผอ.สพม.6 นำข้าราชการครูในสังกัด สพม 6 (จังหวัดสมุทรปราการ) ร่วมประชุมทางไกล “นายกรัฐมนตรีพบครู” เพื่อรับทราบนโยบายในการบริหารจัดการศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 800 คน โดย นายชลิต เพ็ชรรัตน์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการร่วมฟังการถ่ายทอดสอ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี จังหวัดสุมทรปราการ (จันทรา/ธันนธร…ภาพ/ข่าว)

16 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: