สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมทางไกล นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู

853721.jpg

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมครูรายการ “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู” เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เดินทางมาพบปะเพื่อนครู ในการประชุม “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมทางไกลระบบ Video Conference “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู” โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงได้รับทราบข้อเท็จจริงในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ก่อนเริ่มการประชุมมีการมอบเกียรติบัตรให้ข้าราชการครู และสถานศึกษา ที่นักเรียนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน หลังจากนั้นได้ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดรายการ “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู” พร้อมกับ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นายทองสุข อยู่ศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการ กศจ.นครสวรรค์ ผู้บริหารการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1, 2, 3, สพม.เขต 42 ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครสวรรค์อีกด้วย ////พรพิมล จันทร์ศรี ข่าว/ภาพจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์

13 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: