หน่วยงาน สพป. ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สพป.เลย เขต 2 จัดงานเกียรติยศแห่งเรา ชาวเลย2 2559 ปีแห่งการพัฒนาปัญญาและอาชีพ

853574.JPG

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 สพป.เลย เขต 2 ได้จัดงานเกียรติยศแห่งเรา ชาวเลย 2 : 2559 ปีแห่งการพัฒนาปัญญาและอาชีพ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่เขตพื้นที่การศึกษา และเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน อีกทั้งยังเป็นการประกาศจุดเน้นการดำเนินงาน “2559 ปีแห่งการพัฒนาปัญญาและอาชีพ” ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ มีการจัดนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) นิทรรศการ “การจัดการศึกษาปฐมวัย นิทรรศการการดำเนินการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” นิทรรศการ “การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” นิทรรศการ “โรงเรียนทำกิน” “เศรษฐกิจพอเพียง” นิทรรศการ “เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก” การแสดงบนเวที ชุด “ดนตรี กวี ศิลป์” การแสดงชุด “อ่านคล่องเขียนคล่อง ร่วมใจรักสะอาด เชิดชูนักปราชญ์ เกียรติยศแห่งเรา ชาวเลย 2” มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้มีคุณูปการสนับสนุนการศึกษา นอกจากนี้ ยังได้รับฟังนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดย นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในการจัดงานอีกด้วย

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน

853403.JPG

นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ในการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2559 เมื่อ 10 พฤษภาคม 25559 โดยได้ชี้แจงงานที่จะต้องดำเนินการในช่วงหลังจากเปิดภาคเรียน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนภารกิจเร่งด่วนตามประเด็นปฏิรูปการศึกษา ที่จะต้องดำเนินการอย่างจิงจังและเร่งด่วน และประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่ง คือขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนได้ดำเนินการตามหนังสือสั่งการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เช่น ด้านอาคารสถานที่ ต้องตรวจสอบและแก้ไขในจุดเสี่ยงต่างๆ ในโรงเรียนที่คาดว่าน่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่นักเรียนได้ ด้านความสะอาดของห้องเรียน อาคารเรียน และสภาพแวดล้อม รวมถึงการวางแผนและคาดการณ์ถึงภารกิจต่างๆ ล่วงหน้าที่จะช่วยลดภาวะเสี่ยงต่ออุบัติภัยทั้งหลาย ที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งต่อครู นักเรียน และอาคารสถานที่ เน้นให้ทุกโรงเรียน ต้องมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 100 % ตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคเรียน และอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งมีความสำคัญก็คือ การเข้าร่วมรับฟังและรับชมการถ่ายทอดสดผ่านการประชุมทางไกล “ รายการนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู” โดยมอบนโยบายให้ผู้บริหารสถานศึกษานำครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากสรรพสามิตจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะได้มาชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในเรื่อง การจัดทำ Zoning ที่ต้องห้ามขายสุรารอบสถานศึกษา กรรณิกา ภาพ : ข่าว/ ธราเทพ รายงาน

ผอ.สพป.สข.1 ให้การต้อนรับ รมช.ศธ.และร่วมพิธีเปิดโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

853339.JPG

—-12 พ.ค.59 ที่ห้องสมิหลา 2 โรงแรมพาวีเลี่ยน อ.เมือง จ.สงขลา นายสันติ แสงระวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 (ผอ.สพป.สงขลา เขต 1) ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนต้นแบบโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพ็ชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ ว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล โดยนำการกีฬามาเป็นสื่อในการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ฝึกสอนกีฬา ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดตลอดจนพัฒนาการเตรียมความพร้อมหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่ง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้ด้วย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: