มติแพทยสภาห้ามคนโกงสอบเป็นหมอ

5hji5h6h6bckff9cgjbei.jpg

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภาเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ได้หารือกรณีนักศึกษาทุจริตสอบเข้าวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และมีมติว่าให้ผู้ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ากระทำการทุจริตจริง ไม่มีสิทธิเป็นสมาชิกแพทยสภาและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เนื่องจากผู้สอบเข้าเพื่อจะเป็นนักศึกษาแพทย์ใช้วิธีการทุจริตแล้ว ถือเป็นความผิดทางจริยธรรมและคุณธรรมอย่างร้ายแรง สร้างความเสื่อมเสียเกียรติ ศักดิ์ศรีของวิชาชีพ “มติแพทยสภาดังกล่าวหมายความว่า ผู้ที่พิสูจน์ได้ว่าทุจริตในการสอบเข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์ จะไม่สามารถเป็นแพทย์รักษาคนไข้ได้ เพราะแพทย์ที่จะรักษาคนไข้ได้จะต้องเป็นสมาชิกของแพทยสภาและผ่านการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา ซึ่งการที่นักเรียน นักศึกษาทุจริตในการสอบเข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์จะเป็นปัญหาต่อวิชาชีพทางการแพทย์ และถึงแม้ว่าจะไปเรียนจบแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ ก็ไม่สามารถมาประกอบวิชาชีพแพทย์ในเมืองไทยได้ เพราะไม่ได้ใบอนุญาตจากแพทยสภาแน่นอน” นพ.สัมพันธ์กล่าว นพ.สัมพันธ์ กล่าวอีกว่า คณะกรรมการแพทยสภายังมีการหารือไปถึงกรณีแพทย์ที่เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้วแต่กระทำการทุจริต เช่น ออกใบรับรองแพทย์เท็จโดยมีผลประโยชน์ หรือมีเจตนาทุจริต ก็จะพิจารณาและลงโทษความผิดทางจริยธรรรม จรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่ากรณีอื่นๆ ด้วย ซึ่งแพทยสภารับไม่ได้อย่างยิ่งหากแพทย์ไม่มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ ไม่เหมาะที่จะประกอบวิชาชีพนี้

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: