ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

852253.JPG

นายนิพนธ์ สาธิตสมิตพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ (กศจ.ชัยภูมิ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ กศจ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยมีนายอรรถพล ตรีตรอง ศึกษาธิการภาค 14 รองประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมฯ นายธนชน มุทาพร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เป็นกรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ,การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ด้านที่ 1 ด้านที่ 2,การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยาฐานะชำนาญการ,การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ,การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,ขอความเห็นชอบขอเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาและขอความเห็นชอบตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิตามภารกิจเร่งด่วน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น

10 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: