สพป.พิษณุโลก เขต ๑ สร้างความเข้มแข็งบุคลากรสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม

851476.JPG

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายวสันต์ ศรีประดู่ รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษ “การพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่ความต้องการพิเศษเรียนรวม ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 โดยมีนายบุญลือ มูลสวัสดิ์ ผอ.ร.ร.วัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 ประธานกลุ่มนเรศวร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดอบรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนมี่จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม ในการดำเนินการวางแผนและจัดทำโครงการเพื่อพัฒนานักเรียนพิการเรียนรวมด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมตามสภาพและบริบทของกลุ่มโรงเรียน ตลอดจนให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจในลักษณะและความต้องการของเด็กแต่ละประเภท รวมทั้งวิธีการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กที่ความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บริหาร/ครูจากโรงเรียนกลุ่มนเรศวร จำนวน 10 โรงเรียน รวม 160 คน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสพป.พิษณุโลก เขต 1 ได้รับเกียรติจากดร.สุรางค์ วิสุทธิสระ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 และคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้.

วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

04 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: