สพป.ชัยภูมิ เขต ๓ ร่วมงานสืบสานงานศิลปิน ดนตรี-นาฏศิลป์พื้นบ้านโรงเรียนในสังกัด

851536.JPG

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายนพดล โพธิ์งาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ร่วมงานกิจกรรมสืบสานงานศิลปิน ดนตรี-นาฏศิลป์พื้นบ้านในอำเภอซับใหญ่ โดยมี นายโอฬาร เจริญรักไทย สมาชิกสภาจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ดร.จิมมี่ ทองพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม กล่าวการดำเนินงานการจัดกิจกรรม เพื่อเผยแพร่การผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านและเครื่องประดับนาฏศิลป์ การแสดงของนักเรียนโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม การแสดงของ อบต.ตำบลท่ากูบ การแสดงของ อบต.ซับใหญ่ การแสดงของ อบต.ตะโกทอง การแสดงของสภาวัฒนธรรมอำเภอซับใหญ่ ณ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม การแสดงครั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีวีช่อง MONO 29 ทำสารคดีเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

04 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: