สานฝันปันสนามบอล ให้น้อง ร.ร.อนุบาลศรีค้ำ

สานฝันปันสนามบอล ให้น้อง ร.ร.อนุบาลศรีค้ำ : โดย…พนัสวรรณ โคกทอง

fbkf8ib7b585af8gj67be.jpg

“เมื่อก่อนโรงเรียนไม่มีสนาม ได้ความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านช่วยกันขุดลอกคูคลอง ช่วยกันถมดินจนพื้นยกตัวขึ้นมา สภาพสนามจึงเป็นแค่ดินทรายถมธรรมดา ไม่มีหญ้า” สมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย กล่าว

สมศักดิ์ จึงได้เริ่มต้นจากการปรึกษาร่วมกันกับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ เพื่อหาทางให้เด็กๆ ได้มีสนามฟุตบอลแล้วเสนอโครงการไปที่อลิอันซ์อยุธยา ที่มีโครงการ “อลิอันซ์ อยุธยา สานฝันปันสนามฟุตบอลให้น้อง” เป็นโครงการต่อยอดมาจากโครงการ “อลิอันซ์อยุธยา จูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์ 2016” มีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการเพิ่มโอกาสการพัฒนากีฬาฟุตบอลในกลุ่มเยาวชนทั่วไป โดยการเริ่มต้นจากการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานของการเล่นฟุตบอล นั่นก็คือการปรับปรุงสนามฟุตบอลให้แก่โรงเรียนในต่างจังหวัด เนื่องจากปัจจัยที่จะทำให้เด็กต่างจังหวัดได้มีโอกาสพัฒนาทักษะเทียบเท่ากับเด็กกรุงเทพฯ ได้ก็คือสนามที่เป็นมาตรฐาน

ทั้งนี้ ได้รับการพิจารณาตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้กำหนดเอาไว้ คือ ต้องการใช้ในการแข่งขันและใช้ในการฝึกซ้อม กลุ่มเป้าหมายคือ หนึ่ง เด็กเยาวชนที่อยู่ในโรงเรียนต่างๆ สองคือ เยาวชนตามชุมชนในหมู่บ้าน สามคือ ประชาชนทั่วไป ซึ่งทุกคนสามารถจัดกิจกรรมที่สนามแห่งนี้ได้แต่จะเน้นไปที่ฟุตบอลเป็นหลัก

ล่าสุด โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย เป็นโรงเรียนจากโซนภาคเหนือที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจากโรงเรียนที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 20 โรงเรียน เนื่องจากมีคุณลักษณะตรงตามเงื่อนไขของโครงการมากที่สุด

จากนั้น อลิอันซ์ อยุธยา ได้เข้ามาช่วยปรับปรุงสนาม ดำเนินการติดตั้งระบบน้ำ ปรับปรุงบำรุงดิน ปูหญ้า เป็นพื้นที่กว่า 6,000 ตารางเมตร ปรับปรุงประตูฟุตบอลและติดตั้งสกอร์บอร์ด จนสามารถแบ่งการใช้งานได้เป็นสนามฟุตบอลสองสนาม

“ผลตอบรับคือชาวบ้านดีใจมากและมีความตั้งใจจะใช้พื้นที่ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด การที่ชุมชนจะมีพื้นที่สนามแบบนี้เป็นเรื่องยาก เด็กในชุมชนหมู่บ้านต่างๆ ก็ได้เล่นแต่ในสนามที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งตอนนี้ได้มาตรฐานแล้ว” นายอำเภอแม่จัน จ.เชียงราย กล่าว

พัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กล่าวว่า วิธีการคัดเลือกโรงเรียนที่จะมาร่วมโครงการ คือ 1.ผู้อำนวยการต้องมีความตั้งใจในการที่จะสนับสนุนกีฬาฟุตบอล 2.สนามใช้เพื่อประโยชน์ของเยาวชนในโรงเรียนและชุมชนรอบข้าง และ 3.โรงเรียนจะต้องมีแหล่งน้ำในการรักษาสนามให้ยืนยาวต่อเนื่อง เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เรื่องของการสร้างสนาม แต่เป็นเรื่องของการรักษาสนาม ต้องการให้สนามใช้ได้ไปยาวๆ อย่างคุ้มค่าตามความตั้งใจ การดูแลจึงเป็นสิ่งสำคัญ โรงเรียนอนุบาลบ้านศรีค้ำจึงได้รับการคัดเลือกจากทั้งหมด 20 โรงเรียน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ การเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนในต่างจังหวัดได้ฝึกซ้อมและเล่นฟุตบอลบนสนามที่ได้มาตรฐาน โอกาสนั้นสำคัญมากไม่ว่าเด็กจะแข่งชนะหรือแพ้ เพราะคือการสร้างเสริมประสบการณ์ ให้เด็กต่างจังหวัดได้มีโอกาสเทียบเท่ากับเด็กกรุงเทพฯ มีสนามฝึกซ้อมที่เป็นมาตรฐานแล้ว เด็กๆ โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำจะมุ่งพัฒนาตนสู่การเป็นนักกีฬาทีมเยาวชนและทีมจังหวัดต่อไป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: