สพป.สงขลา เขต ๑ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงานตาม ID PLAN แก่ครูและ บคศ.

850752.jpg

28 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น. นายสันติ แสงระวี ผอ.สปพ.สงขลา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาตนเอง ID PLAN ณ โรงแรมวีว่า อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีนายธันวา ลิ่มสถาพร รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการดังกล่าวว่า สพป.สงขลา เขต 1 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สงขลา เขต 1 ได้มีแผนพัฒนาตนเอง และมีองค์ความรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานตามโครงการคูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2559 ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 158 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน 5 คน รองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 3 คน ข้าราชการครูสายงานการสอน จำนวน 136 คน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จำนวน 2 ท่าน คือ ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม และ ผศ.ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน

01 พฤษภาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: