สพป.ยโสธร เขต ๒ จัดกิจกรรมโครงการ ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (LIFE SAVING)

850021.JPG

ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ นายประสงค์ สุภา ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษกิจกรรมโครงการ “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) โดยมีนางสาวิตรี บุญล้น ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ สระว่ายน้ำโรงแรมภูดิน อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร วัตถุประสงค์ : ๑.เพื่อสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนและในชุมชนสามารถว่ายน้ำเป็นจนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ

๒.เพื่อสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียนและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย รู้จักและสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำอย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล กิจกรรม : แบ่งเป็น ๔ รุ่นๆละ ๕๐ คน หลักสูตร ๓ วัน ดังนี้

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สระว่ายน้ำโรงแรงภูดิน อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สระว่ายน้ำโรงแรงภูดิน อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๓-๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สระว่ายน้ำโรงแรมกรีนปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สระว่ายน้ำโรงแรมกรีนปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางพรชนก วรรณพงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

27 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: