สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ ชี้แจงนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน ร.ร.

850124.jpg

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมชี้แจงนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต2 โดยมีตัวแทนจาก 4 องค์กร ใน 5 อำเภอ (เกษตรสมบูรณ์/แก้งคร้อ/คอนสาร/บ้านแท่น/ภูเขียว) เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ตัวแทนด้านป้องกัน จากที่ว่าการอำเภอ ตัวแทนด้านปราบปราม จากสถานีตำรวจภูธร ตัวแทนด้านบำบัด จากสาธารณสุขอำเภอ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดที่มีที่ตั้งของสถานศึกษาอยู่ในหมู่บ้านกลุ่มเสี่ยง จำนวน 34 โรงเรียน ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว ได้มีการซักถามแนวปฏิบัติ และวิธีการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาร่วมกัน และช่วงท้ายของการประชุมฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระหว่าง สพท. กับโรงเรียน อำเภอ ตำรวจ และสาธารณสุข ทั้ง 5 อำเภอ เพื่อสร้างความยั่งยืนและสร้างความตระหนักในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้สถานศึกษาปลอดยาเสพติด และเป็นสถานศึกษาสีขาวต่อไป

27 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: