กศจ.เชียงราย อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมสระเกล้าดำหัวปี๋ใหม่เมือง

849025.JPG

ที่จ.เชียงราย นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผวจ.เชียงราย นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผวจ.เชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยนายนพรัตน์ อุ่ทอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายสะอาด ฟองอินทร์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 กรรมการผู้แทนจากสพฐ. ได้ร่วมกันถวายน้ำสรงกรานต์พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จ.กำแพงเพชร พระราชสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงรายและเจ้าอาวาสวัดศรีทรายมูล เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทยในวันสงกรานต์หรือวันปี๋ใหม่เมือง 2559 ต่อจากนั้นในเวลา 16.00 น. นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผวจ.เชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผวจ.เชียงราย นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย รับการสระเกล้าดำหัวจากหัวหน้าส่วนข้าราชการ กรรมการศึกษาธิการจังหวีด บรรยากาศดำเนินไปด้วยความชื่นมื่น สนุกสนานรักใคร่กลมเกลียวกันเป็นอย่างดียิ่ง

25 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: