“สานฝันปั้นนักกีฬาฟุตบอลหญิง มุ่งสู่ทีมชาติ ครั้งที่ ๑” จุดที่ ๓ จังหวัดอุบลราชธานี

848627.JPG

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 จัดโครงการภาคฤดูร้อน “สานฝันปั้นนักกีฬาฟุตบอลหญิง มุ่งสู่ทีมชาติ ครั้งที่ 1” จุดที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลแสนสุข

อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี มีเยาวชนหญิงเข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการภาคฤดูร้อน “สานฝันปั้นนักกีฬาฟุตบอลหญิง มุ่งสู่ทีมชาติ ครั้งที่ 1” จุดที่ 3 จ.อุบลราชธานี ณ โรงเรียนเทศบาลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรมในส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จาก 8 จังหวัด ครอบคลุมทั้ง 4 ภาค ได้แก่ นครศรีธรรมราช พังงา ขอนแก่น อุบลราชธานี ระยอง กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และน่าน โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชนหญิง จำนวน 1,600 คน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา หันมาสนใจการเล่นกีฬาฟุตบอล ฝึกซ้อม และแข่งขันฟุตบอลเป็นประจำและอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นเครื่องมือในการพัฒนานักเรียน ทั้งทางด้านพลานามัยและด้านจิตใจ พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มขีดความสามารถของนักเรียนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน เป้าหมายเพื่อสร้างนักกีฬาฟุตบอลหญิงที่มีความสามารถ เพื่อพัฒนาสู่ระดับชาติในอนาคต โดยมี “โค้ชหนึ่ง” หนึ่งฤทัย สระทองเวียน มาเป็นหัวหน้าวิทยากร ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ให้น้องๆ เต็ม 3 วัน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: