ประชาสัมพันธ์ สพป. ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙

สพป.ระยอง เขต 1 จัดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING)

847991.jpg

สพป.ระยอง เขต 1 จัดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING)

สิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต 1 จัดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อฝึกหัดให้เด็กและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็นสามารถว่ายน้ำเป็นและเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำ และรู้จักวิธีช่วยผู้ประสบเหตุทางน้ำอย่างถูกต้อง โดยมีนักเรียนชั้น ป.1 – ชั้น ป.3 จำนวน 200 คน แบ่งการอบรมเป็น 4 รุ่น เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง และขอขอบคุณคณะวิทยากรฝึกว่ายน้ำ จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย นายบัลลังก์ เสืองามเอี่ยม ,นายสำรวม ละมัย จนท.ฝ่ายการกีฬาและสถานที่ อบจ.ระยอง และอีกจำนวน 4 ท่าน จากชมรมว่ายน้ำจังหวัดระยอง นายธนเดช จันทร์แก้ว, นายบุญยัง กุลบุตร, นายสุรชัย กำเหนิดเกาะ และ นายกิตติพันธ์ ศิริวัลย์

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2559

847923.JPG

วันที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ปฏิบัติหน้าที่ ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมทองพูล สิริกาโม ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยมี ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ในฐานะกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ 22 ท่าน เข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรก ซึ่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ (กศจ.บึงกาฬ) มีอำนาจหน้าที่เป็นไปตามที่กำหนดในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

21 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: