สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ รับนโยบายสร้างความรู้ความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญและประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ จ.อุบลราชธานี

847517.jpg

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 นำข้าราชการในสังกัด ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญและประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีเปิด และ ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อชี้แจงสร้างการรับรู้และความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญและการประชาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติ ในการนำไปสื่อสารและถ่ายทอดให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้มีความเข้าใจและแสดงสิทธิออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ผู้เข้ารับการประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร หัวหน้าสถานีตำรวจ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับรวมทั้งสถานศึกษาเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมจำนวน 4,185 คน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: