สพป.ลำปาง เขต ๑ เปิดป้ายที่ทำการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

847712.JPG

นายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ โดยนายสมเกียรติ ปงจันตา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ เป็นผู้กล่าวรายงานว่าในระหว่างที่ยังมิได้มีการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๑ ทำหน้าที่เป็นสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดไปพลางก่อน ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ให้เป็นไปตามนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

20 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: