สพป.นครพนม เขต ๑ เปิดป้ายอาคารรัตนปัญญาวิลาส อุปถัมภ์

847066.jpg

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารรัตนปัญญาวิลาส อุปถัมภ์ ซึ่งเป็นอาคารเอนกประสงค์ โดยมี นายธนะเมศฐ์ ชุติภัทร์บัณฑิต เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อสะอาด อำเภอเรณูนคร อาคารรัตนปัญญาวิลาส อุปถัมภ์มาจากการะดมทุนของคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อสะอาด คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าของโรงเรียน ในการนี้ท่านพระครูรัตนปัญญาวิลาส เจ้าอาวาสวัดบ่อสะอาดท่านได้เห็นความสำคัญของการศึกษา และเพื่อพัฒนาการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อสะอาด ท่านได้เสียสละทรัพย์ส่วนตัวของท่านสร้างอาคารรัตนปัญญาวิลาส อุปถัมภ์ จนแล้วเสร็จและมอบให้กับทางโรงเรียนบ้านบ่อสะอาดในวันนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอเรณูนคร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าของโรงเรียนร่วมงามในครั้งนี้<<<

ภาพ/ข่าว:ลัคนา มั่นธรณ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครพนม เขต ๑

17 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: