สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ รับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค

846359.JPG

วันที่ 11 เมษายน 2559 นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นำผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.ศรีชัย พระประชาธรรม ศึกษาธิการภาค 5 ในการประชุมและชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค และข้อราชการอื่น ๆ ณ ห้องประชุม 2 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยก่อนการประชุม นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นำกล่าวปฏิญาณตนและประกาศปฏิญญาเขตสุจริต และ ดร.ศรีชัย พระประชาธรรม ศึกษาธิการภาค 5 มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนทีมีผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 ลำดับที่ 1-10 ครูและนักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

12 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: