หน่วยงาน สพป. ๔ เมษายน ๒๕๕๙

จังหวัดน่าน ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล VDO Conference เพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

843987.JPG

นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล VDO Conference เพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท อำนาจ หน้าที่ และขั้นตอนการดำเนินการต่างๆระหว่างผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผอ.สพป.น่าน เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.น่าน เขต2 ปฏิบัติหน้าที่ รอง ศธจ.น่าน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ และ หน.ส่วนราชการจังหวัดน่านเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช conference ศาลากลางจังหวัดน่าน สามารถรับชมถ่ายทอดสด “ความคืบหน้าการขับเคลื่อนบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ที่ http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ร่วมงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุพาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

843800.JPG

วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางพุฒชาด จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ นำข้าราชการในสังกัด ร่วมงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ เป็นประธานในพิธี และให้เกียรติมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาทางวัฒนธรรมด้านดนตรีพื้นเมือง ประจำปี ๒๕๕๙ ประเภทสถานศึกษาดีเด่น โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ โดยนายพิพิชญ์ ภัทธรางกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้เป็นผู้รับมอบ ++ธีรธิดา พรหมมาแบน ข่าว/ณัฐนภิสา กุลกัลยวรรธน์ ภาพ++++++

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (VDO Conference) การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

843974.jpg

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.30 น. ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี , ดร.มนฑ์ณัฐอร วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 รอง ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี , นายทิชากร กันหะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมคณะ เข้าประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (VDO Conference) การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับนายอัครเดช เจิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี , ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี , วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี , สำนักงานพระพุทธศาสนา , การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี , สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ , ประธานหอการค้า , ประธานสภาอุตสาหกรรม หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงมหาดไทยจังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ (VDO Conference) ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

4 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: