สพป.ร้อยเอ็ด เขต ๓ จัดอบรมปฏิบัติการตามระบบบริหารจัดการสำนักงาน Smart – OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

843695.JPG

***เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 นายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิด ผู้กล่าวรายงาน นายสิงห์โต โพธิ์ขี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน การฝึกอบรมปฏิบัติการตามระบบบริหารจัดการสำนักงาน Smart – OBEC / Smart Areaของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ได้ใช้ระบบงานบริหารทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย งานหนังสือราชการ งานรับงานส่งหนังสือราชการ งานการบันทึกเสนอสั่งการ งานไปรษณีย์ งานการจองยานพาหนะ งานการจองห้องประชุม งานการมาปฏิบัติราชการ ซึ่งจะนำมาใช้แทนระบบงานสำนักงานอิเลคทรอนิคส์ (E-Office) เดิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้ขยายผล อบรมผู้รับผิดชอบงานสารบรรณ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และจะได้กำหนดการเปิดใช้งาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนและการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมกาการศึกษาขั้น พื้นฐาน ต่อไป ชมภาพทั้งหมดภาพ/ข่าว : นางสาวเสาวลักษณ์ คำภูผง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

03 เมษายน 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: