สพป.สิงห์บุรี ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง สร้างความเข้าใจ คำสั่ง คสช. ที่ ๑๐/๒๕๕๙ และที่ ๑๑/๒๕๕๙

842291.jpg

วันนี้ (30 มี.ค. 59) เวลา 09.00 น. นายอัครเดช เจิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อม นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2559 ประกอบด้วย นายเรวัต อัมพวานนท์ ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ที่ห้องขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนชาวสิงห์บุรี สำหรับการประชุมในวันนี้ ก่อนการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นำข้าราชการ กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ ความจงรักภักดี ต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต่อจากนั้นมีพิธีมอบโล่ โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2558 ให้แก่ ดร.ยุพา บุญอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดับ พร้อมคณะครูและนักเรียน และใบประกาศเกียรติคุณที่ทำคุณงามความดีให้กับจังหวัดสิงห์บุรี ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 6 แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พูดถึงการปัญหาภัยแล้ง และโครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อรักษาสถิติตายเป็นศูนย์ ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้นำเรื่อง คำสั่ง คสช. ที่ 10/2559 และคำสั่งที่ 11/2559 ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ทำความเข้าใจ นำเสนอในวาระประชุมเพื่อทราบ

30 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: