รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙

สพป.สงขลา เขต 1 สอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559

836117.JPG

วันนี้ 12 มี.ค.59 ณ โรงเรียนวิเชียรชม อ.เมือง จ.สงขลา นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 (ผอ.สพป.สงขลา เขต 1) เป็นประธานการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 พร้อมให้การต้อนรับคณะต่าง ๆ ซึ่งเดินทางมาติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบ ประกอบด้วย

— คณะติดตามจากสำนักงาน ก.ค.ศ. นำโดย นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรงค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. นายคำนึง ย้อยเสริฐสุด ผอ.สกสค.จ.สงขลา และคณะ

— คณะกรรมการติดตามสถานการณ์การคัดเลือกฯ สพฐ. นำโดย นายสมนึก ผิวทอง รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 นายปราโมทย์ พรหมสุทธิ นิติกรชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต 2 และนางสาวโชติมา หนูพริก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สวก.สพฐ.

— คณะติดตามจากสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 12 ในนามผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ และคณะ

— คณะติดตามจากสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ในนามผู้แทนผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 นำโดย นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา และคณะ

—สำหรับวันนี้เป็นการสอบข้อเขียน ณ สนามสอบโรงเรียนวิเชียรชม และกำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 มี.ค.59 ณ สพป.สงขลา เขต 1 มีผูู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น 46 คน เข้าสอบ 44 คน ขาดสอบ 2 คน บรรยากาศการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรสงขลา มาดูแลให้การสอบเป็นไปด้วยความสุจริตและปลอดภัย และได้รับความอำนวยความสะดวกจาก นายสุวิทย์ ชัยเสนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรชม และคณะครู เป็นอย่างดียิ่ง

สพป.สตูล จัดสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี 2559

836362.JPG

วันที่ 12 มีนาคม 2559 นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล พร้อมด้วยนายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ รอง ผอ.สพป.สตูล และนายสุทธิ สายสุนีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตูล นำคณะตรวจเยี่ยมจาก สพฐ. ซึ่งมี ดร.ณัฐพล ตันเจริญทรัพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. นายณัฐวัตร รัตกี รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 1 และนายอภิเชษฐ์ คีรีโชติ รอง ผอ.สพป.สงขลาเขต 1 ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของการสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสตูล ซึ่งในวันนี้เป็นการสอบข้อเขียนใน 4 วิชาเอกเอกที่รับสมัคร คือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ศิลปะ และคอมพิวเตอร์ ผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 26 คน และมาเข้าสอบ 100 %

สำหรับการดำเนินการจัดสอบ สพป.สตูล ได้วางมาตรการป้องกันการทุจริตและการรักษาความปลอดภัยไว้อย่างรัดกุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การดำเนินการตรวจห้องสอบก่อนการสอบ การให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนำเครื่องตรวจสแกนโลหะแบบมือถือตรวจผู้เข้าสอบทุกคน การห้ามผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์ที่จะเอื้อต่อการทุจริตเข้าห้องสอบ โดยให้นำเข้าไปได้เฉพาะปากกา ดินสอ ยางลบ บัตรประจำตัวผู้สอบ และบัตรประชาชนเท่านั้น พร้อมทั้งให้กรรมการกำกับห้องสอบตรวจพิสูจน์ตัวบุคคลด้วยการพิมพ์ลายนิ้วมือของผู้เข้าสอบทุกคนเปรียบเทียบกับในบัตรประจำตัวสอบ รวมถึงการตัดสัญญาณการสื่อสารทุกชนิด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ออกประกาศห้ามข้าราชการในสังกัดฯ ทุกตำแหน่งเข้าไปเกี่ยวข้องหรือกระทำการใด ๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสาร จำหน่าย แจก หรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สอบอย่างเด็ดขาด

ทั้งนี้จากการตรวจเยี่ยมสนามสอบของคณะผู้ตรวจเยี่ยม ได้แสดงความชื่นชม สพป.สตูล ว่าสามารถดำเนินการจัดสอบได้อย่างรัดกุม มีการวางแผนและการป้องกันการทุจริตทุกชั้นตอนของกระบวนการจัดสอบ มีความชัดเจน โปร่งใส เป็นที่น่าพอใจยิ่ง

12 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: