ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ สุ่มตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนในสังกัด

834908.jpg

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สุ่มตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง โรงเรียนบ้านต้นยวนและโรงเรียนบ้านอรุโณทัย เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของการดำเนินการดังกล่าวและให้กำลังใจครูผู้ทำหน้าที่กรรมการคุมสอบ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนที่ไปตรวจเยี่ยมให้การต้อนรับ นอกจากนี้แล้ว ยังมอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ทุกคน ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตบริการจำนวน 7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอพุนพิน อำเภอท่าฉาง อำเภอไชยา อำเภอท่าชนะ อำเภอคีรีรัฐนิคม อำเภอบ้านตาขุน และอำเภอวิภาวดีอีกด้วย ซึ่งจากการสุ่มตรวจดังกล่าวปรากฎว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาใดๆ

ภาพ/ข่าว ประยูร มาแสง ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

09 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: