กิจกรรมส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒาคุณภาพชีวิตจังหวัดอำนาจเจริญ

834639.JPG

มื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม”ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒาคุณภาพชีวิตจังหวัดอำนาจเจริญ” ณ ห้องประชุม สพป.อำนาจเจริญ นายสุทิน ไชยวัฒน์ ผอ.สำนักกงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวรายงานกิจกรรม โดยมีนายนิพนธ์ สืบเหล่า ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกรมคุมประพฤติร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อยกระดับการศึกษาให้แก่ผู้กระทำผิดในระบบ งานคุมประพฤติซึ่งมีจำนวนประมาณ 6,000 คน และไม่จบการศึกษาภาคบังคับประมาณ 1,700 คน ดังนั้นจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนเหล่านี้ให้ดีขึ้น

09 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: