สพฐ.ศึกษาวิจัยรายงานผลการดำเนินงานรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

834115.JPG

+ ดร.กฤษณา สว่างแสง ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะทำงานศึกษาวิจัยให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 1 ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการศึกษาวิจัยรายงานผลการดำเนินงานรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 และบรรยายพิเศษ “ทิศทางการศึกษาวิจัยรายงานผลการดำเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559” เพื่อจัดทำข้อเสนอในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน นักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ให้การศึกษาวิจัยมีความสมบูรณ์ ชัดเจน และเที่ยงตรง ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมกนกรัตน์ รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม.

ภาพ/ข่าว บรรจง ตั้งคำ

07 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: