สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ จัดประชุมสัมมนาครูผู้ช่วยในสังกัดเพื่อการพัฒนา

833427.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมสัมมนาครูผู้ช่วยในสังกัด ตามโครงการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ให้มีองค์ความรู้และสมรรถนะในการปฎิบัติงานในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุมโรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติอันจะทำให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามหลักสูตรที่กำหนด โดยมีครูผู้ช่วยในสังกัดที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น 215 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2559 โดยมีดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว

ภาพ/ข่าว นางประยูร มาแสง ปชส.สพป.สราษฎร์ธานี เขต 2

05 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: