พิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

833106.jpg

วันที่ 4 มีนาคม 2559 นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 100 คน ณ หอประชุมโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่

โดย นายชวินทร์ณวัฒน์ สิทธิพุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ กล่าวรายงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 44 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 56 คน ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่น 55 – 58 (ดอกรำเพยล้านนาช่อที่ 9)

นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ กล่าวอวยพร ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน จนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ และขอให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อ ตั้งใจเรียนรู้หาประสบการณ์มาพัฒนาตนเอง ที่สำคัญจะต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ทั้งพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด ครูบาอาจารย์ สถาบันการศึกษา และหาโอกาสตอบแทนพระคุณ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สังคมท้องถิ่นที่เป็นถิ่นเกิดของพวกเรา อย่างน้อยขอให้มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด นำความเจริญมาสู่ถิ่นฐานบ้านเกิด

ภาพ/ข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่

ดูภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1028692277177201.1073741953.16…

04 มีนาคม 2559

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: